Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Well Buildings Standard™’ı Kullanarak Pozitif Alanlar Oluşturmak

Well Buildings Standard™’ı Kullanarak Pozitif Alanlar Oluşturmak

BU REHBER WELL BUILDING STANDARD TEMELLERINI KULLANARAK POZITIF MEKANLAR TASARLAMANIZA YARDIMCI OLMAK IÇIN HAZIRLANMIŞTIR.

Zengin bir araştırma ile desteklenen bu tasarım rehberi, sağlık ve performansı iyileştiren ve tam potansiyelimize ulaşmamızı sağlayan mekanlar yaratılmasına ilişkin fikir ve tartışmalara ilham vermek için yazılmıştır. Bunun yansıtıldığı bir standart da, uzmanlığımızı aldığımız yeni ve uluslar arası olarak tanınmış WELL Building Standard™’dır.

Bu konu size ilham veriyorsa, WELL akreditasyon sürecini aşağıdakilerle birlikte kolay anlaşılabilir ve erişilebilir hale getirmeye çalıştık:

 • WELL Building Standardının temel bilgileri ve kilit konspetleri
 • WELL sertifikasyonunun alınmasına ilişkin kısa, öz, adım adım ilerleyen bir rehber
 • Güncel insan odaklı tasarım yöntemi uygulamalarına ilişkin vaka çalışması örnekleri
 • Gelecekte kimden destek alabileceğinize ilişkin öneriler

WELL’in tasarımı insan odaklı kılmak için yaptıklarının temel bir listesi:

 • Kişileri tasarımın merkezine konumlandırmak
 • İnsan sağlığı ve iyi yaşamını destekleyecek başarılı ve sağlam mekanlar kurgulamak
 • Beslenmeyi, ruh halini, uyku düzenini, zindeliği, üretkenlik ve performansı iyileştirmeye ve hastalıkları önlemeye yönelik sağlıklı davranışları teşvik etmek
 • Proje ekipleri kurulmasına ilişkin bir çerçeve sunmak amacıyla insan odaklı performans gereksinimleri belirlemek
 • Zamanımızın yüzde doksanından fazlasını içinde geçirdiğimiz çevrenin1 - sağlığımız ve iyi yaşamamız üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel araştırmalardan beslenmek
 • İşletmelere somut finansal faydalar sunarak maliyetleri azaltmak ve sonuçları iyileştirmek

WELL Sertifikasyonu için gereken tüm şartları sağlamak için mühendisler, tasarımcılar ve mimarlar birlikte çalışmalıdır. Şartların önemli bir kısmı iyi tasarım artı sürekli bakım ve test gerektirmektedir.

NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Bazı genel bilgiler.

International WELL Building Institute™ (IWBI™) tarafından yönetilen ve Green Business Certification Inc. tarafından onaylanan WELL Building Standard, insan sağlığı ve esenliğine odaklanan bir bina standardıdır.

WELL Building Standard ilk sürdürülebilir bina değerlendirme sistemi olmasa da, yapılı çevre içindeki sağlık ve refaha insan odaklı bir yaklaşım olarak hızla yükselmektedir. LEED (https:// new.usgbc.org/leed) ve BREEAM (http://www.breeam. com/), gibi temel olarak farklı değerlendirme yöntemlerine sahip diğer iyi bilinen bina standartları karbon merkezli olma ve binaların çevre performanslarına daha fazla odaklanma eğilimindedir.

7 KONSEPTINE HIZLI BİR BAKIŞ

Standart kapsamında ele alınan 7 “konsept” bulunur. Her konsept, sertifikasyon elde etmek için karşılanması gereken, gerek isteğe bağlı, gerek mecburi nitelikteki birden fazla “özelliği” barındırır (Daha fazla ayrıntı için bakınız: ‘WELL’in 7 Konsepti (ve dahası) hakkında bilmeniz gereken her şey.) Bu, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için bütüncül bir tasarım konseptini gerektiren, son derece kapsamlı ve ayrıntılı bir standarttır; bunlara daha sonra değineceğiz…

GERÇEKTEN ZAHMETE DEĞER Mİ?

Hava kalitesini, aydınlatmayı, doğa manzarasını ve iç mekanın genel düzenini dikkate alan bir işyeri tasarımı sağlık, memnuniyet, esenlik ve personel üretkenliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Araştırmalara göre çalışanların katılımına ve refahına öncelik veren şirketler, bunlara öncelik vermeyen şirketlere göre ortalama %10 oranında daha yüksek performans göstermektedir. Bu, söz konusu insan merkezli yaklaşımın benimsenmesinin işletmelere kanıtlara dayalı tasarruf ve kar artışları sağlarken, WELL Building Standard™’ı sağladıkları için saygınlık kazandıracağı anlamına gelir.

ŞİMDİ TAM ZAMANI, İŞTE NEDENLERİ

Stresle ilgili hastalıklar ve kalp hastalıkları gibi önlenebilir kronik hastalıklar, başlıca global erken ölüm nedenlerinden biridir ve işverenlere tıbbi harcamalar, hastalık izni ve verimlilik kaybı yoluyla ağır maliyetler yükler. Aynı zamanda, fiziksel ve sosyal çevrelerimiz sağlığın en büyük belirleyicileri arasındadır. Bu nedenle, daha sağlıklı çevreler daha sağlıklı insanlar sağlar. İnsanlar bu mesajı kabul etmeye başladığından beri insan odaklı tasarım sektörün bir amacı haline geldi. Bunun sonucunda, insan ihtiyaçlarının yapılı çevrede dikkate alınacak temel bir husus olmasını sağlayacak standartlar getirilmekte.

SORUNU DAHA İYİ GÖRMENİZİ SAĞLAYACAK BAZI İLGİNÇ İSTATİSTİKLERİ BULABİLİRSİNİZ...
 
SORUN BULGULAR
Kentleşme
 • 1960 yılında %34 olan şehir populasyonu 2014 yılında %54 e ulaşmış ve her beş yılda bir %1,4-1,9 oranında artmaktadır. Tahminler, az gelişmiş ülkeler de dahil tüm ülkelerde populasyonun çoğunluğunun 2017 yılı itibari ile şehirlerde yoğunlaşacağını göstermektedir.
 • Yoğun nüfusa sahip kentsel alanlar daha düşük bireysel refah ve mutluluk ile ilişkilendiriliyor.
Esenlik ve hastalık masrafları
 • Global olarak, çalışanların %76’sı esenlik konusunda güçlük çektiğini ifade ediyor.
 • İşletme genel giderlerinin %90’ı personel maliyetleriyle ilişkili olduğundan personelin fiziksel ve zihinsel sağlığının iyileşmesi de büyük bir olumlu mali etkiye yol açacaktır.
 • Sadece çalışanların zihinsel sağlık sorunları, üretim kaybı, işe gelmeme ve işe alım nedeniyle Birleşik Krallıktaki şirketler için yılda 30 milyar Pound’a (30,4 milyar €) mal olmaktadır.
 • 27 AB üye ülkesi arasında, ortalama işe gelmeme oranları çalışma süresinin %3’ü ve %6’sı arasında seyrederek gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %2,5’ine mal oluyor. Örneğin Avusturya, Belçika ve Almanya’daki yıllık işe gelmeme maliyetleri sırasıyla yaklaşık 6 milyar €, 10,5 milyar € ve 34 milyar € tutarında.
 • İş stresi ABD’de yılda 300 milyar dolara (255 €) Avrupa’da ise 650 milyar dolara (553 €) mal olurken bu tutarların daha da artması olası.
 • Hasta olunduğu halde işe gelme durumu yılda 100 milyar dolara (85 milyar €) mal oluyor; bu ise işe gelmeme maliyetinden 10 kat daha yüksek bir tutar.
 • İş maliyetlerinin %90’ının personel ve maaş giderlerinden kaynaklanması sebebiyle refah ve üretkenlikteki her türlü iyileşme değerli.
 • Memnuniyet seviyesi çok yüksek çalışanlara sahip işletmeler diğer işletmelere kıyasla %37 daha düşük işe gelmeme, %21 daha yüksek verimlilik ve %10 daha yüksek müşteri memnuniyetine sahip.
Çalışanların ilgisini çekme ve elde
tutma
 • CEO’ların %77’si, çalışanlara erişim ve çalışanları elde tutmanın işletmeleri için en büyük tehdit olduğu görüşünde.
 • Memnuniyeti ve katılımı yüksek çalışanlara sahip şirketlerin çalışan devir hızı %25-65 daha düşük.
 • Personelin %60’ının, işverenlerinin refahı desteklemesi durumunda iyi bir kuruluşta çalıştığını hissetme olasılığı artıyor.
 

PEKİ WELL BUILDING STANDARD™ AKREDİTASYONU NEDEN ALINMALI?

İnsan merkezli tasarım uygulaması çeşitli bina türlerinde hızla büyürken, WELL™ bu son derece gerekli harekette lider bir güç olarak öne çıkıyor.

Bu metnin yazıldığı tarih itibariyle (2017)*, Avrupa’da Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, İsveç, İrlanda, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Finlandiya da dahil 13 ülkede toplam yaklaşık 2.2 milyon m²’lik 95 adet WELL tescilli proje yapılmaktadır. Küresel olarak, 30 ülkede toplam yaklaşık 10 milyon m²’yi kapsayan, 502 WELL projesi yürütülmektedir.

*Bu rakamlar sürekli artmaktadır - bakınız: https:// wellonline.wellcertified.com/community/projects

Kasım 2016’da WELL, Building Standard™ ve BREEAM uyumlu hale getirildi; böylece, sunulan belgeler her iki kuruluş tarafından da tanınarak zaman ve paradan tasarruf imkanı sağlandı. Nisan 2017’de WELL ve LEED de uyumlu bir işbirliği içine girmiştir. Eğer “sürdürülebilirlik ve sağlık eşanlamlıysa” (Rick Febrizzi, IWBI CEO’su), ancak bu iki sistem birlikte işlediği sürece anlamlı olacaktır.

Daha fazla ayrıntı için bakınız: http://standard.wellcertified.com/well- crosswalks..

TÜM WELL BUILDING STANDARD’I , KONSEPTLERİNE BAĞLAM KAZANDIRMAK VE DEĞERINI ORTAYA KOYMAK ADINA BİRTAKIM EK ARAŞTIRMALARLA BİRLİKTE AŞAĞIDA ÖZETLEDİK:

Ayrıntılı kataloğa https://www.yapikatalogu.com/interface adresinden ulaşılabilir.