Yapı Kataloğu - Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

Bize Ulaşın +90 (850) 303 27 83
Temiz Hava Zemini

Temiz Hava Zemini

İnsanlar rahatsızlıklarını tedavi etmek için bir sağlık tesisinde vakit geçirirken, hava kalitesinin önemi de gittikçe artmaktadır. Aslında bu, genel olarak tüm refahı da kapsar; zira tüm malzemeler atmosfere, buhar ve gaz haline gelebilen Uçucu Organik Bileşikler (VOC) yayar ve havayı potansiyel olarak zararlı hale getirir.

Bu nedenle, klinik ortamdaki döşemelerin yalnızca temizlenebilirliğe yönelinerek seçilmesini, hastane enfeksiyonu ihtimalini önlemek adına yeterli bulmuyoruz. Mikropların günlük kullanımdaki ürünler tarafından serbest bırakılma endişesini ortadan kaldıran vinil döşeme belirlenmesi kuşkusuz sağlık kuruluşlarına huzur getirir ancak bu döşemeler daha kolay nefes almanıza bile yardımcı olabilir.

Bu noktada işte size sunabileceğimiz bazı gerçekler...

Binalarda hava kalitesinin etkisi, partikül ve moleküler emisyonlar ile özellikle insanların yüksek riskli bölgelerde tedavi altına alındığı durumlarda, sağlık ve refahları için olumsuz olabilir. Temizoda oluşturmak için, VOC`ler ve havadaki partiküller gibi kirleticiler düşük ve kontrollü seviyelerde olmalıdır.

ISO 14644, temizodalar için Avrupa Standartları ve ISO 14698 biyolojik kontaminasyonun oluşabileceği mekanlar, partikül, molekül ve mikro organizmaların temizlik sınıflarını tanımlar. ISO 14644-1, bir alanın temiz olarak kabul edilebilmesi için metre küp başına kabul edilebilir parçacık sayısını ve boyutunu belirtir. Partikül temizlik sınıfları en çok talep gören ISO 1`den en az talep gören ISO 9`a kadar değişir.

"Yüksek risk bölgesi" nedir ve hava kirlenmesine ne kadar tolere edilebilir?

Fransız standardı NF S90-351, hijyenik hava işlemleri ile ilgili ISO 14644 ve ISO 14698 Avrupa standartlarına referanstır. Standart yüksek risk bölgeleri, organ nakli sonrası birimler, müdahaleli radyoloji alanları veya ameliyat salonlarındaki çok amaçlı zonlar gibi bölge (Bölge 3) örneklerini içerir.

Bölge 4 veya "çok yüksek riskli" bölgeler, yanıklar, hematoloji hastaları veya organ nakil ameliyathaneleri için hastaneye yatma alanlarıdır. Bölge 4 alanlarında ISO Sınıf 5 performans seviyesi gereklidir ve ISO Sınıf 5`e ulaşmak için bir döşeme veya duvar örtüsü için havadaki 0.1um boyutlu parçacıkların konsantrasyonu m3 başına 10.000 parçacıktan fazla olmamalıdır. Bazı vinil döşeme ve duvar kaplamaları bu gereksinimleri bile aşıyor ve ISO Sınıf 4`e de ek bir güvence sağlıyor.

Üreticiler yüksek risk bölgesi özellikleri için nasıl rahat olabilir?

Bu ortamlarda döşeme ve duvar kaplamaları anahtar rol oynuyor. Mevcut sektörel yenilikler ve uzmanlığın etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor.

Amaca yönelik tasarlanmış, yüksek aşınma dayanımlı, poliüretan ile kaplanmış zeminler ve duvarlar, mikro çiziklere karşı önlemi arttıracak, hava yolu ile bulaşımları azaltacaktır. Amaca yönelik tasarlanmış ürünler ve en sıkı uluslararası standartlara göre düzenlenmiş ürün testlerine olan uygunluk, sadece gereksinimleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda güvence sağlayan sonuçlar da üretir (ISO4 ve ISO5).