DEPREM GÜÇLENDIRME SISTEMLERI

Binaya etki eden en tehlikeli yüklerden birisi depremdir. Bir deprem anında meydana gelen sismik hareketleri sönümleyecek, binanın taşıyıcı sistemini bir arada tutacak sistemlerdir.

Arsan Kauçuk

Arsan Kauçuk

İstanbul

CoreBrace

CoreBrace

West Jordan, Utah

Dinamik

Dinamik

İstanbul