DEPREM GÜÇLENDIRME SISTEMLERI

Binaya etki eden en tehlikeli yüklerden birisi depremdir. Bir deprem anında meydana gelen sismik hareketleri sönümleyecek, binanın taşıyıcı sistemini bir arada tutacak sistemlerdir.

Güçlendirilmiş Deprem Askı Sistemleri

Güçlendirilmiş Deprem Askı Sistemle...

CoreBrace

Sismik İzolatörler, Yapısal Mesnetler, Genleşme Derzleri, Tünel Segment Contaları, Boru Contaları

Sismik İzolatörler, Yapısal Mesnetl...

Arsan Kauçuk

Sismik Sönümleyici

Sismik Sönümleyici

Dinamik