TS EN 197-1 standardına göre bünyesinde %36-65 yüksek fırın cürufu içerir.

Uygulama Alanları

Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, yeraltı enjeksiyon betonları, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonları, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, tarımsal inşaatlar, kendiliğinden yerleşen beton imalatları

Teknik Özellikler

Düşük hidratasyon ısısı sayesinde kütle beton dökümlerinde ısı gelişimi yavaştır. Sülfat ve asit ataklarına karşı yüksek dayanım, sülfatlı klorlu, karbonatlı, termal sular ve deniz sularına karşı performansı yüksektir. Alkali silika reaksiyonundan dolayı betonda oluşabilecek genleşmeye karşı çok iyi performans sergiler. Normal Portland çimentosuna göre daha uzun süreli dayanım artışı sağlar. Zararlı sıvıların ve gazların betona sızmasını engeller. Geçirimsizlik özelliği çok yüksektir. Yüksek durabilite özelliği ile uygulandığı yapılara uzun ömür sağlar. Yangına ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında deformasyon düşüktür. Priz başlangıcı, dak: ≥ 180 Basınç dayanımı: 2 gün MPa: ≥ 19,0 28 gün MPa : ≥ 49,0 Hacimsel Genleşme, mm: ≤ 2 SO3, %: ≤ 3,00 Çözünmeyen Kalıntı, %: ≤ 4,00 Kızdırma Kaybı, %: ≤ 4,00 Cl, %: < 0,02

Kalite Garanti Belgeleri

Performans Değişmezliği Belgesi (Certificate of Constancy of Performance)

Marka

DURACIM

Firma Ürün İlişkileri

Üretici

Etiketler
Çimento Yüksek fırın cüruflu çimento

Satış Noktaları