Düşük alkaliye sahip özel çimento ve mineral katkı kullanılarak üretilen 100+Beton, 100 yıl ve üzeri servis ömrü istenilen büyük altyapı projeleri için geliştirilmiştir. 100+Beton ürünü üstün geçirimsizlik ve dayanıklılık özellikleri ile istenilen proje dayanımını uzun yıllar koruyabilmektedir. Deniz kaynaklı zararlı klor iyonlarının donatıya geçmesine izin vermeyen 100+Beton’un, hidrasyon ısısı kontrol edilebilir, istenilen yüksekliğe pompalanabilir, tüm bileşenleri geçmişe dönük izlenebilir ve test edilebilir.

Uygulama Alanları

100 yıl ve üzeri servis ömrü istenen altyapı projeleri için (köprü, havaalanı, metro ve otoyol) uygundur. 3.Boğaz Köprüsü projesinin şartnamesinde yer alan tüm kriterleri sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan 100+Beton, İstanbul 3.Boğaz Köprüsü projesinde tercih edilmiştir.

Teknik Özellikler

100+Beton üretiminde bağlayıcı olarak %65 öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) ve %35 düşük alkalili özel çimento (100+Çimento) kullanılmıştır. 100+Çimento’nun maksimum C3A içeriği: % 8, maksimum toplam eşdeğer alkali içeriği %0,6’dır. Klor geçirimliliği katsayısı maksimum 3x10-12 m²/s olan 100+ Beton, C 40/50 ve C 50/60 basınç dayanım sınıflarında üretilir.

Marka

100+ BETON

Firma Ürün İlişkileri

Üretici

Etiketler
Yüksek mukavemetli beton

Satış Noktaları