İnşaat ve farklı sektörlerde kullanılan sönmüş toz kireç (Kalsiyum Hidroksit Ca(OH))

Uygulama Alanları

Maden: Flotasyon, aglomerasyon, kömür briketlemede Metal: Çelik ürünleri, demir dışı metaller İnşaat: Yol ve yapı malzemeleri Çevre: Baca gazı arıtma, içme suyu arıtma, atık su arıtma, çamur hazırlama, zararlı atıkların bertarafında Kimya: Kalsiyum hipoklorit, sitrik asit, kalsiyum tuzları ve nötrleştirme işlemlerinde

Teknik Özellikler

Molekül ağırlığı: 7.09 kg/dm³ Kristal ağırlığı: Hekzagonal Özgül ağırlık: 2,2-2,3 Birim hacim kütlesi : 0,5-0,6 kg/dm³ Sertlik: 2, 3 Özgül ısı: 0,270-0,370 Kırılma indeksi: 1,545/1,574 Suda çözünme: 1,85-0,71 (0-100°C)

Marka

Kar

Firma Ürün İlişkileri

Üretici

Etiketler
Yapı kimyasalları Kireç

Satış Noktaları