Paket atıksu arıtma ünitesi, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi ya da yeniden kullanımını sağlar.

Uygulama Alanları

Otel motel ve tatil köyleri, yerleşim alanları ve köyler, site ve apartmanlar, sosyal tesisler, benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri, fabrikalar, atölyeler ve inşaat şantiyeleri, askeri birlikler kamplar, toplu konutlar ve belediyeler

Teknik Özellikler

Biyolojik, fiziksel, kimyasal arıtma sistemleri, prizmatik ve silindirik üretimler mevcuttur.

Kalite Garanti Belgeleri

ISO, CE, 2 Yıl Garantili

Marka

Kazancıoğlu

Firma Ürün İlişkileri

Üretici

Hizmetler

Uygulama, Montaj, Taahhüt

Etiketler
Atıksu arıtma tesisi Endüstriyel atıksu arıtma tesisi Kimyasal atıksu arıtma tesisi Biyolojik atıksu arıtma

Satış Noktaları