Korige borularının birleştirilmesinde ve dönüş yapmalarında kullanılan ek parçalardır.

Uygulama Alanları

Yer altı pis su giderlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

Dirsek 90, Dirsek 45, Korige C parçası (Korige/PVC çıkışlı) , PVC geçiş adaptörü

Firma Ürün İlişkileri

Üretici, Satış Pazarlamacı

Etiketler
Atıksu tesisatı boruları Boru Pissu gideri Korige boru

Satış Noktaları