Ürün Hakkında
1Uygulama Alanları

Betonarme su ve atık su havuzları, yüzme havuzları, temel ve perde duvar betonları, baraj, tünel, betonarme sulama kanalları, metro hatları, madenler, soğuk derzler ve inşaat derzleri, tij deliklerinin doldurulmasında kullanılır.

2Teknik Özellikler

Betonun ayrılmaz bir parçası haline gelir. Mukavemeti ve dayanıklılığı artırır.
Güçlü hidrostatik basınca dayanıklıdır.
İçme suyu depo ve havuzları için onaylıdır.
Organik veya yanıcı çözücüler ve toksik madde içermez.
Uçucu organik madde (VOC) içermez.

3Kalite Garanti Belgeleri

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, NSF, TUV, GREEN LABEL, CE, BASTA