Ürün Hakkında
1Uygulama Alanları

Yer altı yapıları ve yer altında kalan betonları suya karşı geçirimsiz yapmak ve ömrünü uzatmak için tünel ve metro sistemleri, iskele ve liman betonları, atıksu arıtma havuzları, yeraltı depoları, beton su kanalları ve savakları, kazık betonları, prekast betonlar ve otopark betonlarında kullanılır

2Teknik Özellikler

PH: 13
Toz yoğunluk: 1,30 kg/lt