Sayın Kullanıcımız/Üyemiz,

YEM.NET üyelik sistemine (YEM.NET Üyelik Sistemi) dahil olmadan önce lütfen işbu üyelik sözleşmesinde (Sözleşme) yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Sözleşme’yi onaylamak için üyelik ekranında karşınıza çıkacak olan ilgili bölümleri doldurunuz. Üyelik onayınızı takiben YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ A.Ş. (YEM) sizin adınıza güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturacaktır. YEM.NET üyeliği kaydınızın tamamlanması ve üye hesabınızın (YEM.NET Üyeliği) oluşturulması, işbu Sözleşme kapsamında yer alan tüm maddeleri okuyup onayladığınız ve yasal geçerliliği olan Sözleşme’nin oluşmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Sözleşme, elektronik ortamda siz Üye ile YEM (Sözleşme’nin geri kalan bölümlerinde, YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ A.Ş. YEM olarak anılacaktır.) arasında YEM.NET Üyeliği kaydınızın tamamlanması ve YEM.NET Üyeliği hesabınızın oluşturulmasıyla anında gerçekleşmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapacağınız her türlü işlem ve eylemden Üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

HİZMETLER ve YEM.NET ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

YEM Siteleri, Uygulamaları ve Hizmetleri aşağıdaki şekildedir:

www.yemkitabevi.com

www.yapi.com.tr

www.mimarizm.com

www.yapikatalogu.com

www.yemetkinlik.com

www.yem.net

www.yapidergisi.com

www.mimarlikmuzesi.org

www.archmuseum.org

Yapı Kataloğu iOS Uygulaması

Yapı Kataloğu Android Uygulaması

(YEM Siteleri’nden herhangi birisi YEM Sitesi olarak anılacaktır. İlgili metnin gerektirmesi halinde “Üye” çoğul olarak “Üyeler” şeklinde kullanılabilir.)1. GENEL KAPSAM

1.1. Siz Üye; YEM Siteleri’nde sunulan olanaklardan ve size özel hazırlanmış reklam, fırsat ve üyelikle erişilebilen içeriklerden yararlanmak için işbu Sözleşme’deki koşulları kabul etmelisiniz. YEM, YEM.NET Üyeliğinizle ilgili olarak siz Üye’den hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez. YEM, YEM.NET Üyeliği ile YEM Siteleri'ne erişim sağlamanıza imkan verir. Kişisel bilgilerinizin güvenli şekilde muhafaza edileceğini garanti eder. YEM.NET Üyeliği kapsamında YEM ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceği ve hangi çerçeve içerisinde kullanılacağıyla ilgili lütfen (Madde 5.) “YEM.NET ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ”ı okuyunuz.

1.2. Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan bülten üyelikleri ücretsizdir. Düzenli olarak YEM’in hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli E-postanın adresinize ulaşmasını sağlar. YEM Siteleri’ne erişimlerde kullanılan YEM.NET Üyelik Sistemi YEM Siteleri’nin vazgeçilmez bir parçasıdır. YEM Siteleri’nin herhangi birinden edinilmiş olan YEM.NET üyeliği, yukarıda belirtilen diğer tüm YEM Siteleri’ne erişim hakkı verir.

1.3. YEM, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini, YEM.NET Siteleri’nin içeriklerini, avantaj ve haklarını ve yukarıda belirtilen sitelerin içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar. YEM, ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

1.4. Siz Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, YEM Siteleri’ni ve YEM.NET Üyelik Sistemi’nin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına, eğer uygulanıyorsa ilgili tüm uluslararası anlaşmalara, herhangi bir şekilde aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, kullanmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu kapsamda da eylem ve/veya işlemlerinizden dolayı herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dahil ve sınırlı olmamak üzere) zarar vermemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Eğer, eylem ve işlemlerinizden dolayı YEM’in herhangi bir 3. kişiye (diğer Üyeler de dâhil ve sınırlı olmamak üzere) karşı bir tazminat yükümlülüğü doğar ise, siz Üye YEM’in ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

1.5. Siz Üye; YEM’in kurumsal kimliğine, YEM Siteleri’ne ve YEM.NET Üyelik Sistemi’nin içeriğine zarar verdiğiniz takdirde oluşturduğunuz her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

2. YEM.NET ÜYELERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. YEM, YEM Siteleri ve YEM.NET Üyelik Sistemi ile ilgili kesintiye uğrayan servisler ve ortaya çıkan arızalar için sorumluluk almaz, ama kaybı mümkün olan en aza indirger (Bunlar şunları da içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek diğer sorunlar).

2.2. YEM, YEM Siteleri’ne YEM.NET Üyelik Sistemi vasıtasıyla; ilgili mevzuata, YEM’in kurumsal kimliğine ve işbu Sözleşme’ye aykırı yüklenmiş herhangi bir içeriği YEM Siteleri’nden kaldırma hakkına sahiptir. YEM’in işbu hakkı hiçbir şekilde YEM’in bir yükümlülüğü olduğu şeklinde yorumlanamaz. Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, YEM.NET Üyeliği sonlandırılır. YEM Siteleri’ne erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan Üye mahrum edilebilir. Üyeler sağladığı içeriklerden 5651 sayılı Yasada düzenlenen “içerik sağlayıcı” yükümlülükleri uyarınca tamamen kendileri sorumludur. YEM’in söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp, söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. YEM, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Üye’ye aittir. Ayrıca bu içeriklerin üçüncü kişilere ve YEM’e vermiş olduğu zararlardan doğan sorumluluk tamamen Üye olan Üye’lere (içerik sağlayıcılara) aittir.

2.3. YEM, YEM Siteleri’ndeki ve YEM.NET Üyelik Sistemi vasıtasıyla, yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Üye’nin bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.

2.4. YEM, YEM Siteleri’nde kayıtlı firmalardan (Kayıtlı Firma) temin ettiği bilgilerin ve YEM Siteleri’ne Kayıtlı Firmalar tarafından firmaların kendileri ve 3. kişiler hakkında sağlanan bilgilerin (firma, marka, ürün, teknik bilgiler, ilave dokümanlar, resimleri, vs.) doğruluğu veya güncelliği hususunda garanti vermez. Üyeler’in bu bilgiler ışığında gerçekleştirecekleri faaliyetlerden doğabilecek zararlar karşısında sorumluluk kabul etmez.

2.5. YEM, YEM Siteleri’nde Kayıtlı Firmalar tarafından sağlanan içerik kapsamında Kayıtlı Firmalar’ın talebiyle ve Üyeler’in onayıyla toplanan bilgiler ile ilgili olarak YEM’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde bilgi toplandığı durumlarda, bu bilgilerin site aracılığı ile Kayıtlı Firmalar tarafından toplandığı ve bu bilgilere ilişkin YEM’in bir sorumluluğu olmadığı hususu ayrıca Üyeler’e duyurulmaktadır.

2.6. Siz Üye, YEM Siteleri’nde yer alan anketlere katılabilir, haber gönderebilir, mevcut haberlere yorum yapabilirsiniz ve YEM tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılım için kayıt bırakabilirsiniz. YEM, siz ÜYE’nin göndermiş olduğu haberleri ve yorumları yayın öncesinde denetleme ve yasalara, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı haber ve yorumları, hakaret niteliğindeki haber ve yorumları, başkalarına ait kişisel bilgileri ve ticari sırları ifşa eden veya spam olarak nitelendirilebilecek gönderimleri yayınlamama veya yayınlandıktan sonra silme hakkını saklı tutar.

3. UYGULANAN HUKUK ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3.1. Siz Üye’nin şirket merkezinin, sunucularının, YEM-NET Üyeliği’ne ulaştığı bilgisayarın internet protokolü numarasının ve/veya internete bağlandığı fiziki yere bakılmaksızın işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar, Türk maddi hükümlerine (-kanunlar ihtilafı kuralları hariç-) göre çözümlenecektir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci “İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri” olacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. YEM Siteleri’ndeki tüm içerik, bu çerçevede sitelerde yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerinde YEM’in fikri mülkiyet hakkı vardır. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların YEM’in açık izni olmaksızın her türlü kullanımı yasaktır. YEM’in fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde YEM, söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

4.2. Kayıtlı Firmalar tarafından YEM Siteleri’nde paylaşılan her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar vb. üzerinde Kayıtlı Firmalar’ın fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin 3. kişilerce ve/veya diğer Üyeler tarafından tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde YEM sorumluluk kabul etmez.

5. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1968 yılında kurulan YEM çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir bilgi şirketidir. Medya, fuar ve etkinlik organizasyonu, bilgi yönetimi, yayıncılık ve perakende alanlarında fiziksel ve sanal mecradaki ürün ve hizmetleriyle faaliyetinde devam etmektedir. YEM.NET Üyelik Sistemi’ne girilen tüm bilgilerin gizliliği işbu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır. Siz Üye işbu Sözleşme’yi okuyup, onaylayıp, bir YEM.NET Üyesi olduğunuzda kişisel bilgilerinizin YEM tarafından toplanmasına ve işbu Sözleşme’nin (Gizlilik Politikası) hükümlerine uygun olarak kullanılmasına rıza göstermektesiniz.

5.1. Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, siz Üyemizin bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin YEM.NET Üyeliği kaydı oluşturarak) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebiliriz. Diğer Üyeler ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir, diğer kişilerle, Kayıtlı Firmalarla ve/veya YEM’in birlikte veya adına etkinlik/organizasyon düzenlediği firma/kurum/kuruluşlarla daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.

5.2. YEM.NET Üyeliği kayıt işleminiz sırasında girdiğiniz isminizin ve E-posta adresinizin doğru ve gerçek olması gereklidir. Çünkü YEM olarak sizlere ulaşabilmemiz, e-ticaret ve ödeme işlemlerinde doğrulama amaçlı işlemleri gerçekleştirip siparişlerinizi onaylayabilmemiz, sizleri fırsatlardan haberdar edebilmemiz, kampanyalardan faydalandırabilmemiz ve birçok servisimizdeki YEM.NET üyelik onayı için bu gereklilik söz konusudur. Üyelerimiz’in adı ve soyadının doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacaktır. Bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından Üyelerimiz sorumlu olup, YEM’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.2.1. YEM’in topladığı bilgiler: Kullandığınız dil, tarayıcı bilgileri gibi temel konulardan, YEM.NET Siteleri’nde hangi kitapları/ürünleri satın aldığınızdan ve/veya ziyaret ettiğinizden, hangi haberleri yararlı bulduğunuza, veya hangi etkinliklerimiz için katılım kaydı bıraktığınıza kadar v.b. çok çeşitli bilgilerden oluşur. Bu bilgileri, Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplarız.

Bilgileri iki şekilde toplarız:

a. Sizin bize verdiğiniz bilgiler: Örneğin, çoğu hizmetimizde YEM.NET Üyeliği kaydı oluşturmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, sizden adınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi kişisel bilgiler isteriz.

b. Hizmetlerimizi kullanmanızı takiben aldığımız bilgiler: Kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Örneğin; bir YEM Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntülediğinizde topladığımız bilgiler. Bu bilgiler şunları içerebilir:

Günlük bilgiler: Hizmetlerimizi kullandığınızda veya YEM tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinizde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolayabiliriz. Bunlar, şunları içerebilir:
  • Hizmetimizi nasıl kullandığınızla ilgili ayrıntılar. Örneğin arama sorgularınız gibi,
  • İnternet protokolü adresi,
  • Tarayıcınızı veya YEM.NET Hesabınızı benzersiz olarak tanımlayabilecek çeşitli çerezler.
Çerezler ve anonim tanımlayıcılar: YEM Siteleri’nden birini ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız. Bu, cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Diğer sitelerimizde görünebilen haberler, içerikler, reklamlar, fırsatlar, ürünler ve hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda da, çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanırız.

5.2.2. Topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem YEM’i hem de Üyelerimizi korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar ve fırsatlar sunmak gibi siz Üye’ye özel içerikler sağlamak için de kullanırız. Üyeliğiniz için sağladığınız adı, tüm hizmetlerimizde kullanabiliriz. YEM ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (Örneğin, hizmetlerimizde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. Çerezlerden ve piksel etiketler gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Size Üye’ye özel hazırlanmış reklamları, ürünleri ve fırsatları gösterirken hiçbir çerezi veya anonim tanımlayıcıyı ırk, din, cinsel tercih veya sağlık durumu gibi hassas kategorilerle ilişkilendirmeyiz. Bir YEM Sitesi’ndeki kişisel bilgileri, diğer YEM Siteleri’ndeki bilgilerle (Kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere) birleştirebiliriz. Bilgileri, bu Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen amaçların dışında kullanmak için öncelikle sizden izin isteriz.

5.3. Kullanıcıların girmiş olduğu kişisel bilgiler, kullanıcının onayı dışında diğer YEM.NET üyelerine açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, YEM veya YEM’in izni ve bilgisi dâhilinde, YEM’in yetkilendirdiği iş ortakları tarafından müşteri profili belirlemek amacıyla kendi bünyesinde kullanılabilir. Bu profilleme ticari ve gayri ticari amaçlarla YEM tarafından pazarlama ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. YEM Siteleri başka sitelere link vermektedir. Gizlilik Politikamızda belirtilen taahhütlerimiz sadece kendi sitelerimiz için geçerlidir. Bu hususta YEM Siteleri’nden link ile erişilen sitelerde Üye’nin uğrayabileceği zararlardan YEM sorumlu değildir.

5.3.1. Paylaştığımız bilgiler: Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve YEM’in dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:

a. İzin vermeniz durumunda: Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya YEM’in dışındaki kişilerle paylaşırız. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin vermenizi ararız.

b. yemetkinlik.com sitesinde bir etkinliğe katılmanız durumunda, bilgilerinizi, etkinliğin sponsoru olan firmalarla da paylaşılmış olduğunu kabul edersiniz. YEM, bilgilerinizi sponsor firmalar ile etkinlik, duyuru, haber paylaşımı, tanıtım ve/veya pazarlama, reklam v.b. amaçlar ile paylaşabilir. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraf ve videoların, içinde bulunmanız olasılığı söz konusu olduğundan, YEM ve sözleşme ile YEM’e bağlı olan tarafların tanıtım/pazarlama amaçlı kullanmalarına, çoğaltmalarına izin verdiğini kabul edersiniz.

c. Yasal nedenlerle: Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya YEM dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşırız. Bunun için bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanmamız gereklidir.

d. Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya resmi makamlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla,

e. Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak amacıyla,

f. Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek amacıyla,

g. YEM’in, Üyelerimiz’in veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak amacıyla.

Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (Yayıncılar, reklam verenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz. YEM başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz. Kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek Üyeler’e bildirimde bulunuruz.

5.4. Siz Üye’nin E-posta adresi hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmamaktadır. Üye’nin sisteme girdiği YEM.NET üyelik bilgilerine sadece Üye’nin kendisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka Üye’nin (Üye izin vermediği sürece) Üye ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

5.4.1. Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme: Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (Bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden gelen çabayı gösteririz. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi) talepleri reddederiz. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız.

5.5. Bilgi güvenliği: YEM’i ve Üyelerimiz’i, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çalışırız. Özellikle:
  • E-ticaret hizmetlerimizi SSL kullanarak şifreleriz,
  • Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri alırız, bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçiririz,
  • Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken YEM çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız. Bu kişiler gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecektir.
5.5.1. Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikamız YEM ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Gizlilik Politikamız, arama sonuçlarında size gösterilebilen ürünler ya da siteler, YEM hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerimizden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Bu çerçevede Gizlilik Politikamız yapikatalogu.com’da kayıtlı firmalar tarafından sağlanan içerik, yemkitabevi.com’da 3. partilerce gerçek zamanlı entegrasyonlarla sağlanan içerik ve YEM Siteleri’ndeki diğer Üyeler ve/veya kullanıcılar tarafından yaratılarak YEM Siteleri’ne sağlanan içerik kapsamında kayıtlı firmaların talebiyle ve kullanıcıların onayıyla toplanan bilgiler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız, hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

5.5.2. Yürütme: Gizlilik Politikamıza uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için şikâyetçi ile de le bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili Üyelerimiz ile doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yetkili Türk makamları ile birlikte çalışmayı kabul ve taahhüt ederiz.

5.5.3. Değişiklikler: Gizlilik Politikamız zaman içerisinde değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikamızda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız. Esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin E-posta bildirimi gibi) sağlarız.

5.6. YEM.NET üyelik iptali için bilgilendirme@yem.net adresine başvurabilirsiniz. YEM.NET Üyelik ekranında kaydolduğunuz bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına sahipsiniz. Üyelik iptalinizi müteakip, YEM.NET üyelik sistemine kayıtlı olan anonimleştirilen bilgiler haricindeki tüm bilgileriniz kaldırılacaktır.

6. YEM.NET ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

6.1. YEM, ‘YEM.NET ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ’ (Madde 5.) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak ilgi alanlarınız kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğunuz YEM Siteleri’ndeki ana sayfanız veya E-posta üzerinden gönderebilir.

6.2. YEM, Üyeler’in ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını SMS üzerinden de Üyeler’e gönderebilir.

6.3. Üyeler’in kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin E-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, YEM’in E-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından YEM tanıtım göndermeyi durdurur.

Soru ve talimatlarınız için (212) 266 7070 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. bilgilendirme@yem.net E-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.