Arfen yüksek kalitede standardı ile üretilen bina dilatasyonları, köprü genleşme derzleri ve elostomer mesnet üretiminde yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Uygulama Alanları

Hastaneler, alışveriş merkezleri, konutlar, oteller, kamu binaları, endüstriyel yapılarda yol ve viyadük projelerinde kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Bina dilatasyonları; AL 6063 alüminyum ve TPE fitilden imal edilmektedir. Çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri: Arfen çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri, su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşan, genleşme hareketlerini sönümleyebilen bir derz sistemidir. Kauçuk yüzey yağ, gres, petrol, güneş ışınları, kar ve tuzlama kimyasallarına karşı dayanıklıdır. Elastomerik mesnetler: Arfen köprü mesnetleri; su geçirimsiz kauçuk ve çelik plakalardan oluşup üst yapıdan gelen yükleri doğru ve uygun şekilde köprü ayaklarına aktarmada kullanılırlar. Bu sistemler Arfen Fabrikası'nda tabii kauçuk (NR) veya kloropren (CR) plakalar (bazı durumlarda sadece kauçuk) ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile oluşurlar.

Kalite Garanti Belgeleri

ISO 9001:2008, CE, DIN 4102-1, TS 10640, TS EN 12O2O

Marka

Arfen

Firma Ürün İlişkileri

Üretici, İhracatçı

Etiketler
Dilatasyon profili Köprü mesneti Bitirme İşleri

Satış Noktaları