DEPOLAMA - ARŞIV SISTEMLERI

İhtiyaç halinde kullanılmak üzere veya geçmişe dönük belge niteliği taşıyan, ürünlerin, dokümanların, eşyaların vb. nesnelerin depolandığı sistemlerdir.

Klassis

Klassis

İstanbul

Madeş

Madeş

İstanbul