DEPOLAMA - ARŞIV SISTEMLERI

İhtiyaç halinde kullanılmak üzere veya geçmişe dönük belge niteliği taşıyan, ürünlerin, dokümanların, eşyaların vb. nesnelerin depolandığı sistemlerdir.

Arşiv Sistemi

Arşiv Sistemi

Madeş

Arşiv ve Depo Raf Sistemleri

Arşiv ve Depo Raf Sistemleri

Klassis