Bitümle modifiye edilmiş poliüretan esaslı diletasyon dolgu ve izolasyon malzemesidir.İki komponentli poliüretan bir sıvıdır. Farklı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliğine sahip plastik ve güçlü bir film oluşturur. Diletasyon derzlerine karışımı dökerek uygulanır bu uygulama sırasında muhteviyatın içerisinde kabarcıklanma olmaz.

Uygulama Alanları

Çatı ve teraslarda, temel bohçalama, düşey perde izolasyonu metal ve betonarme kollarda asfalt altı uygulamalarda, soğuk derzleri ve yapı dilatsyonları

Teknik Özellikler

Viskosite 3000 cp ASTM D2196-86,25°C'de Kullanım sıcaklığı-40 ile 80°C arasında Yoğunluk 0,97 gr/cm³ ASTM D 1475/DIN 53217 Elastikiyet %>2000 ASTM D412 DIN 52455 Betona yapışma >2 N/mm² ASTM D4541 Kopma dayanımı 2 N/mm²ASTM D412 DIN 52455

Kalite Garanti Belgeleri

ISO 9001 ISO 14001 EOTA(CE)

Marka

Hyperdesmo PB 2K

Firma Ürün İlişkileri

Genel Temsilci, İthalatçı

Etiketler
Su ve nem yalıtımı

Satış Noktaları